Türkiye’de yerel yönetimlerin internet sitelerini bilgi paylaşımı ve erişilebilirlik kriterlerinde inceleyen ve ilgili kurumlara değerlendirme raporları ve sertifikalarını sunan bir oluşumdur. Çalışmanın amacı yerel yönetimlerin dijital ortamda görünürlüğünü şeffaf bir yaklaşımla arttırmaktır.

 

Görünür Belediye Programı

  • Belediyelerin hizmet verdiği alanlardaki projelerini arayıp bulabildikleri,
  • Belediye birimlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabildikleri,
  • Belediyelerin idari kadroları ve yöneticileri hakkında bilgi alabildikleri,
  • Belediyelerin sosyal medya ve mobil uygulamalarına ulaşabildikleri,
  • İmar ve belediye meclis kararlarını görebildikleri,

Ve bu bilgi ve belgelere belediye internet siteleri üzerinden hızlı ve kamuoyuna açık bir şekilde ulaşabilecekleri bir standartları sağlamada belediyelere yardımcı olmaktır. İnternet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı ana başlıklarında değerlendirilmesinin ardından belediyelere sertifika yeterlilik raporu gönderilir. Program her belediye için yıllık bir rapor hazırlama takvimi belirlemiştir bunun yanında yanında istendiği takdirde ara raporlarlar hazırlanmaktadır. Sertifika yeterliliğine sahip belediyelere internet sitelerinde yer verilmesi için sertifika logosu belediyelere verilmektedir ve programın sayfasında bu belediyeler eklenmektedir.

Görünür Belediye Programı kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.İzlemedeyiz Derneği tarafından desteklenen ve finanse edilen Görünür Belediye Programı, hazırlanan raporlar ve sertifikalar için belediyelerden herhangi bir ücret talep etmez.

İzlemedeyiz Derneği, Türkiye’nin yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık,raporlama ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. 2014 yılında kurulan Ortak Gelecek için Diyalog Derneği’nin Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 3. Olağanüstü Genel Kurul sonrasında, üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla birlikte İzlemedeyiz Derneği adını alan oluşum, doğruluk kontrolü, veri madenciliği, kapasite arttırımı gibi çalışmalarla Türkiye’nin daha demokratik, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetişim kapasitesine ulaşması için çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İzlemedeyiz Derneği; Doğruluk Payı başta olmak üzere çeşitli projelerle Türkiye’de veri temelli siyasi tartışma ortamının gelişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır.