Raporlama ve Sertifikasyon Süreci

Hazırlanan Görünür Belediye Raporu ve ekleri her yıl ilan edilen tarihte kurumlara posta yoluyla ve elektronik ortamda 

önceden belirlenen adreslere gönderilir. Kısmı yeterlilik alan belediyeler internet sitelerindeki gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tarafımızla iletişime geçip ara değerlendirmeye alınma hakkına sahiptir. Program kriterlerinden yeterlilik alan belediyeler sertifika almaya hak kazanır.

Sertifika alan belediyelere internet sitesinde yer verilmek üzere Görünür Belediye logosu iletilir ve belediyeden bu logoyu internet sitesine eklenmesi beklenmektedir. Görünür Belediye Programı sertifika yeterliliği alan belediyelere http://gorunurbelediye.com/belediyeler/ alan adındaki sayfada yer verir ve hazırlanan basın metni yerel ve ulusal gazetelere gönderilir. Sertifikasyon sürecinin ilerletilmesi için belediyelerden ilgili müdürlük ve kişilerin onayının tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Sertifika Geçerliliği

Sertifika belediye internet sitesinde gösterilmek ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere 1 yıl süreyle geçerlidir. Sertifikaları yenilemek isteyen belediyelerin programın internet sitesi üzerinde ya da sertifika@gorunurbelediye.com  adresinden başvuru yapması gerekmektedir. Yapılacak değerlendirmenin sonucunda hazırlanan rapor ve sertifika yeterlilik durumu belediyelerle 2 hafta içerisinde paylaşılacaktır.

Sertifika Yeterlilik Başlıkları

Belediyelerin internet sitelerinin vatandaşların belediye çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması, birimlere ulaşmasını kolaylaştırılması ve çalışma şeffaflığını arttırmayı amaçlayan Görünür Belediye Programının raporlama kriterlerini aşağıda görebilirsiniz.

Ulaşılabilirlik:

  • İletişim Bilgileri

Belediyelerin iletişim bilgilerinin internet sitesinde yer edinmesini ölçer. İletişim bilgilerinin tamamen verilmesi zaman kaybı olmadan ilgili birime erişimi ve ilgili birime en hızlı şekilde erişimini sağlar.

  • Dil Seçenekleri

Belediyelerin internet sitelerinin farklı dillerde de kullanılmasını ölçer .Belediye internet sitelerinin farklı dillerde de düzenlenmesi Türk vatandaşlarının yanı sıra turistler, çalışma amaçlı Türkiye’de yaşayan yabancılar ve turistlerin de belediyelere erişmesini sağlayacaktır.

  • Kullanım Kolaylığı

Belediye internet sitelerinin kullanım kolaylığı: vatandaşların web-sitelerinde ulaşmak istedikleri kısma kolayca ulaşıp ulaşamadığını, web-sitesinin akıllı cihazları desteklemesini ölçer. Bu kriterlerin sağlanması vatandaşlara zaman kazandırmasının yanı sıra bilgisayar başında olmaksızın da web-sitesinden faydalanmayı sağlar.

  • Yönetim Şeması

Belediyelerimizin yönetim şemasını ve birim müdürleri ve daire başkanlarının iletişim bilgilerinin web-sitesinde yer verilip verilmediğini ölçer. Bu bilgilerin  sağlanması belediye hizmetlerinden faydalanacak yurttaşların ilgili birime şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Bilgi Paylaşımı:

Belediyeleri dönemlik,yıllık olarak hazırladığı kamuoyunu ilgilendiren rapor ve belgelerin internet sitelerinde yer alıp almadığını ölçer. Bu belgelerin paylaşılması belediye çalışmalarının şeffaf olmasını, çalışmaların ve yürütülen projelerin daha geniş kamuoyunca bilinmesini sağlar.